مهندسین مشاور

شرکت آریاسازه تالی ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در زمینه فنی و مهندسی با رویکرد نوآورانه در ساخت و ساز مقاوم، پیشرفته، اصولی، علمی و بهینه سازی بافت شهری می باشد.

از جمله فعالیت های این بخش عبارتند از :

  • ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه
  • ارائه مشاوره اقتصادی – فنی – اجرایی 
  • ارائه برنامه فیزیکی
  • ارائه طرح توجیهی
  • جدول زمان بندی ( C P M ) اجرای پروژه
  • ارائه بهترین و با صرفه ترین شیوه تخریب،نوسازی و بازسازی و ساخت
  • ارائه مشاوره های زمانی برای ساخت
  • مانیتور کردن مسائل مالی 
  • ارائه مانیتورینگ قرارداد-مدیریت فنی – مدیریت کیفیت
مهندسين مشاور