مهندسین ناظر

شرکت آریاسازه تالی ارائه دهنده خدمات مهندسی ناظر  را در قالب فعالیت های زیر انجام  ارئه میدهد:

  • طراحی نقشه های چهار گانه معماری ، سازه ، برق ، مکانیک مورد نیاز جهت اخذ جواز ساخت کلیه مناطق شهرداری تهران و حومه
  •  انتخاب و معرفی مهندس ناظر با تجربه در هر چهار رشته مورد نیاز
  • بدون نیاز به پرداخت نقدی ، امکان تهاتر املاک با خدمات مهندسی یا مصالح ساختمانی مورد نیاز
  • انجام کلیه خدمات اداری بدون نیاز به حضور مالک از دریافت دستور نقشه تا اخذ جواز ساخت و پایان کار توسط کادر مجرب و با تجربه 
  • طراحی نقشه های مورد نیاز طبق دستور نقشه صادره از شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان با مهر و امضا  مهندس عضو سازمان نظام مهندسی و دریافت کلیه تاییدیه ها
  • طراحی نقشه های اجرایی با توجه به نظرات کارفرما و مقررات با امکان اخذ پایان کار از شهرداری
  • انتخاب و معرفی مهندس ناظر در هریک از رشته های چهارگانه : معماری ، سازه ، برق ، مکانیک
مهندسين ناظر