$title

دکتر داود بیدار

 • مدیر عامل شرکت آریا سازه تالی

 • کارشناس عمران

 •  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 • دکترای حرفه ای مدیریت از دانشگاه تهران

 •  مدرس دانشگاه

 •  موسس و عضو هیئت مدیره چندین شرکت مهندسی

دکتر مهدی طالبی


 

 • دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه برنل انگلستان
 • دانشجوی مقطع DBA از دانشگاه تهران
 • رئیس هیئت مدیره شرکت آریاسازه تالی
 • با عنوان ناظر و استراتژیست با بیش از 20 سال سابقه در زمینه صنعت ساختمان
$title
$title

دکتر رضا بیدار

 • قائم مقام مدیر عامل و مدیر فروش شرکت آریا سازه تالی

 • کارشناس مهندسی عمران

 • کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 • دکترای حرفه ای مدیریت از دانشگاه تهران

 •  موسس و عضو هیئت مدیره چندین شرکت مهندسی

دکتر علیرضا بیدار

 • عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه برج باغ تالی

 • دکتری حرفه ای  مدیریت از دانشگاه تهران

 • کارشناس عمران

 • تحصیل کرده MBA و دانشجوی مقطع DBA در دانشگاه تهران

 •  موسس و عضو هیئت مدیره چندین شرکت مهندسی

$title